PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., važnu ulogu imaju i aktivnosti informiranja i komunikacije usmjerene na krajnje korisnike, opću i stručnu javnost te medije.

 

 

 

U tom kontekstu, provedene su sljedeće aktivnosti:

  • izrada, tiskanje i distribucija 500 komada promotivnih letaka koji se distribuiraju na konferencijama i skupovima
  • izrada, tiskanje i distribucija 10 komada plakata koji se postavljaju u Udrugu i druga vidljiva mjesta u zajednici
  • izrada, tiskanje i distribucija Roll Up Bannera koji se postavlja u prostorima svih projektnih aktivnosti te je vidljiv svim dionicima projekta, medijima i javnosti
  • sklapanje ugovora za održavanje Internet stranice.
Objavljeno: 11. 09. 2017

  Galerija slika

  Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti - Sve