TERENSKA KONTROLA PROJEKTA „OSOBNI ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM“

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) organizirao je posjet Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar u svrhu provjere na licu mjesta provedbe financiranih aktivnosti za Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.02.0007 „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranog iz poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.02.

Provjera na licu mjesta izvršena je 8. prosinca 2017. s početkom u 11,00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1, Bjelovar.

Tema: Praćenje provedbe financiranih aktivnosti projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Sukladno članku 17. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2) osiguran je pristup cjelokupnoj projektnoj dokumentaciji s naglaskom na sljedeće:

 • dokumentacija vezana uz troškove rada i prijevoza osobnih asistenata (ugovori, platne liste, prijevozne karte, putni nalozi i dr.),
 • dokumentacija vezana uz troškove rada koordinatora i evaulatora OA (ugovori, troškovi putovanja, izvješća i sl.),
 • dokumentacija vezana uz ostvarenje ciljnih vrijednosti pokazatelja (potpisani obrasci),
 • računovodstvene evidencije (način praćenja projektnih izdataka).
   

Također, izvršen je uvid u provedene mjere informiranja i vidljivosti prema Uputi za korisnike sredstava vezano uz mjere informiranja, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.  

Predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2) omogućen je i razgovor s koordinatoricom osobnih asistenata gđom Nadom Bilek, jednim osobnim asistentom te korisnicom usluge osobne asistencije gđom Katarinom Pospišil.

Od strane PT2 provjeri na licu mjesta prisustvovali su:

 1. Aleksandra Vuk, voditeljica Odjela za provjere na licu mjesta
 2. Tomislav Tinodi, viši stručni savjetnik u Odjelu za provjere na licu mjesta
 3. Vedran Odović, stručni suradnik u Odjelu za provjere na licu mjesta
   

Zaključak: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar obvezna je do 22. prosinca 2017. godine dostaviti nadzornom tijelu potvrdu o pristupu AZOP-u i popunjenu Zbriku osobnih podataka, te knjigovodstvenu karticu u svrhu knjigovodstvenog praćenja projektnih izdataka.
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar predstavila je svoj rad i doprinos u naporima da usluga osobne asistencije zaživi kao institucionalna potpora osobama s invaliditetom a tijelo nadzora izrazilo je pozitivne i konstruktivne komentare.

Sudionici:

 • predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2)
 • korisnici
 • osobni asistenti
 • zaposlenici.
Objavljeno: 17. 12. 2017
  Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom - Sve