EDUKACIJA KORISNIKA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE I OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata.

Edukacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u petak 7. travnja 2017. godine u prostorijama Veleučilišta, A. B. Šimića 1. 

Cilj edukacije je unaprjeđenje kvalitete usluge osobne asistencije.
Edukacija je namijenjena četrnaestorici osobnih asistenata te njihovim korisnicima, a prema izrađenom planu i programu provela ju je Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup. Uz pomoć voditelja projekta Tomislava Novosela, prof. i koordinatorice Nade Bilek. 

Teme:

  1. Osnovni pojmovi o invaliditetu, vrste i karakteristike
  2. Potrebe korisnika i usluge osobne asistencije, komponente usluga: samozbrinjavanje, produktivne aktivnosti, socijalne usluge
  3. Opseg i sadržaj usluge, vrednovanje i dokumentacija. 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa edukacije:

  1. razlikovati vrste invaliditeta i primijeniti osnovne principe rada s osobama s invaliditetom
  2. provoditi i pružati podršku osobama s invaliditetom u aktivnostima svakodnevnog života
  3. osiguravati inkluzivno okruženje za osobe s invaliditetom u suradnji sa stručnjacima iz Udruge i lokalne zajednice
  4. komunicirati s osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji na primjeren način
  5. koristiti podršku stručnog tima Udruge.
Objavljeno: 03. 09. 2017

  Galerija slika

  Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom - Sve