3. TROMJESEČNA EVALUACIJA − SUPERVIZIJA

Datum: 11. 1. 2018.
Vrijeme: 10:00 – 12:00
Mjesto: hotel Central, Bjelovar

Prisutni:

Tomislav Novosel, prof. – voditelj projekta
Nada Bilek, med. sestra − koordinatorica projekta
Ivana Toncer, bacc. oec. − edukatorica/evaluatorica projekta osobni asistenti: Ivana Polović, Ivanka Kavedžija, Danijela Srbljinović,  Maja Buban, Ivančica Furlan, Željana Živković, Mirela Jurčec, Biserka Horvat, Melita Zadravec, Božica Pečar, Katarina Krklec
korisnici: Franjo Budulica, Petar Petričić, Sanja Bohaček, Davor Frelih, Dalibor Horvat, Vedran Horvat, Maja Kovačević
roditelji/skrbnici: Višnja Frelih, Brankica Petričić, Ljuba Budulica, Tinda Horvat, Vesna Kovačević
članovi obitelji: Manda Budulica
 

Dnevni red:

 1. Evaluacija rada osobnih asistenata
 2. Razgovor vezan uz RT procjene (intervencija u kontekstu postavljenih ciljeva)
 3. Pitanja i prijedlozi


1. Evaluacija rada osobnih asistenata

Voditelj projekta, Tomislav Novosel, rezimirao je prvih devet mjeseci provedbe te istaknuo kako je drugi zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) prihvaćen, što znači da je posao dobro obavljen. Isto tako, dodao je kako je i treći ZNS u fazi predaje provedbenom tijelu te se također očekuju pozitivni komentari. Informirao je prisutne kako je došlo do isteka Ugovora o radu na određeno za OA: Ana Hunjet, Janja Horvat i Marina Zgorelec te su sklopljeni radni odnosi sa OA: Božica Pečar, koja je iz svojstva zamjena za GO preuzela posao OA korisnici Katarini Pospišil, Ivančica Furlan koja je preuzela posao OA kod korisnika Josipa Pačarića i Biserka Horvat koja je preuzela posao OA kod korisnika Dalibora Horvata.

Što se tiče godišnjih odmora, godišnji odmor 2017. je zaokružen, dok godišnji odmor 2018. tek ulazi u proces i svaki OA ima pravo iskoristiti 20 dana godišnjeg odmora tijekom 2018. godine.

Nada Bilek, koordinatorica projekta, osvrnula se na popunjavanje radnih listova, odnosno uređivanjem mjesečne dokumentacije. Prisutnima je ponovila rok do kojeg su obvezni dostavljati dokumentaciju. Također, pohvalila je OA radi ažurnog ispunjavanja danih obveza.

2. Razgovor vezan uz RT procjene

Ivana Toncer, edukatorica/evaluatorica projekta, ukratko je prokomentirala obavljene RT procjene.

Osvrt korisnika/osobnih asistenata:

 • Petar Petričić, korisnik, izražava pozitivan stav spram OA, međutim iskazuje interes za aktivnostima unutar Udruge, kao i povećanjem društvenih aktivnosti;
 • Mirela Jurčec, osobna asistentica, ističe kako se dobro slaže s korisnikom te imaju uhodani način rada i slaže se kako su Petru potrebna društvena događanja radi povećanja razine socijalizacije;
 • Božica Pečar, osobna asistentica, izražava zadovoljstvo zbog suradnje sa korisnicom Katarinom;
 • Sanja Bohaček, korisnica izražava zadovoljstvo u radu sa osobnom asistenticom Željanom te kratko pojašnjava prisutnima aktivnosti koje svakodnevno obavlja unutar kluba „Bilogora“ koji organizira poludnevni boravak za OSI čime budi interes za navedene aktivnosti kod ostalih korisnika;
 • Ivana Polović, osobna asistentica korisnice Božice Bosanac izražava problem korisnice  pri izlasku iz stambene zgrade radi neadekvatne rampe; stručni tim Udruge već je intervenirao i aktivnosti postavljanja adekvatne rampe su u tijeku;
 • Franjo Budulica, korisnik izražava interes za sazivanjem kluba distrofičara te dani prijedlog ulazi u proces rada;
 • Davor Frelih, korisnik prepričava doživljaje sa kraćih izleta, kao i redovitih aktivnosti socijalizacije koje obavlja sa osobnom asistenticom Majom;
 • Dalibor Horvat, korisnik izrazio visoku razinu zadovoljstva suradnjom sa osobnom asistenticom Biserkom Horvat, sa čime se ista slaže;
 • Vedran Horvat, majka Tinda Horvat postavlja pitanje ostvarivanja prava na nova invalidska kolica budući da su ona u upotrebi poprilično pohabana; od prisutnih dobija razne savjete, između ostalog i kako ostvaruje pravo na kolica, nakon što ona korištena nisu u dobrom stanju i potrebi da preda zahtjev nadležnima za ista, na čemu se skrbnica zahvaljuje prisutnima;
 • Danijela Srbljinović, osobna asistentica korisnika Mihaela Kolarića upućuje ostale u aktivnosti koje obavlja sa korisnikom, a koje uključuju vježbe fine motorike, kao i vježbe snage i izdržljivosti;
 • Maja Kovačević, korisnica izražava zadovoljstvo izletom na advent u Zagreb kombi vozilom u organizaciji Udruge te upućuje prijedlog za slijedećim izletom što stručni tim Udruge oduševljeno prihvaća budući da članoi pozitivno reagiraju na aktivnosti razonode i socijalizacije;
 • Melita Zadravec, osobna asistentica korisnice Jasne Miklik upoznaje prisutne sa brojnim inovacijskim rješenjima koje je korisnici omogućio suprug i time joj olakšao načine izvođenja vježbi i poboljšao mogućnosti za oporavak budući da korisnica redovito i naporno vježba;
 • Ivančica Furlan, osobna asistentica korisnika Josipa Pačarića izražava zadovoljstvo te prihvaćenost od strane obitelji korisnika.

3.  Pitanja i prijedlozi

KOA Maja Kovačević i Petar Petričić predložili su organizaciju izleta u akvarij u Karlovcu, što su prisutni prihvatili, također Petar Petričić izrazio je potrebu za druženjem unutar kluba „Bilogora“ no kako isti nije prilagođen, točnije nema adekvatnu rampu, prdloženo je uputiti apel Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar za postavljavljanjem adekvatnog rješenja kako bi zainteresirani članovi mogli sudjelovati u aktivnostima OSIT-a. Predsjednik Tomislav Novosel, predložio je Petru i mogućnost korištenja teretane budući da članovi   UTIB-a, uz stručno vodstvo ostvaruju pravo besplatnog korištenja sportskog prostora. Manda Budulica predložila je osnivanje Kluba distrofičara unutar UTIB-a i dala na raspolaganje svoje vrijeme i trud pri realizaciji istog.
 

ZAKLJUČNO:

Voditelj projekta, Tomislav Novosel, svima čestita na uspješno odrađenih prvih devet mjeseci provedbe Projekta i zaključuje kako je potrebno provoditi više aktivnosti i izleta kombi vozilom za članove/osobe u kolicima.

Objavljeno: 11. 01. 2018

  Galerija slika

  Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom - Sve